BAŞVURU TARİHİ NE ZAMANA KADAR?

Ruhsatı olmayan, ruhsatı olan ancak eklerine uygun olmayan veya iskan aldıktan sonra daha fazla imalat yapılan binaların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amaçlanmıştır. 31 Aralık 2017 bu başvurular için milat alınmıştır. Bu tarihten önce yapılmış yapılar için www.asmmimarlik.com adresinden başvurulması durumunda İmar Barışı başvurusu için gerekli dönüş sağlanacaktır. Başvurular bakanlığın yetkilendirdiği kurulaşlara yapılacak. Yapı kayıt belgesi harç bedeli bankalara yatırılacak. Son faydalanma tarihi olarak 31 Aralık 2018 olarak söylense de bakanlığın 1 yıl uzatma yetkisi vardır.